Perma Koleji yabancı dil ağırlıklı akademik program uygulayan bir okuldur. Uyguladığı dil ve eğitim modeli bakımında özgün ve uluslararası bir okuldur.

Okulda birimler arasında da ihtisaslaşma vardır.  Akademik direktörlük uygulaması köy enstitüsünde uygulanan eğitim şefliği görevine denk bir uygulamadır. Eğitim- öğretimin planlanması uygulanması ve denetlenmesi görevlerini yürütür.