Hedefimiz, 25 yıllık deneyimimizle büyük değişimi ve dönüşümü sağlamak, yeni kuşağın geleceğini aydınlatacak dijital dönüşümle birlikte kalıcı yeni bir eğitim modeli oluşturmak, eğitime ve geleceğe yönelik yeni bir bakış açısı getirmektir.

Perma Koleji bunu yaparken aşağıdaki kaynakları kullanır:

  • Yenilikçi ve güçlü eğitim programı,
  • İngilizce ve Türkçe becerisini geliştiren güçlü akademik program,
  • Yaşam becerileri geliştirmeye yönelik projeler,
  • Ders içi ve dışı düzenlenen/planlanan sosyal, kültürel ve geliştirici faaliyetler,
  • Gelişmiş empati yetisi ile öğrencilerini anlayan ve pozitif iletişim kuran alanında uzman eğitim kadrosu,
  • Disiplinden ve öğrenci mutluluğundan ödün vermeyen eğitim modeli,
  • Bireyselliğe önem veren bakış açısı,
  • Sosyal, bilimsel, politik, ticari, kültürel ve birçok alanda topluma katkısı olan bireyler yetiştirmek.