Perma Koleji’nde eğitim; öğrencilerin doğuştan getirdikleri güçlü yönlerin olduğunu ve bu güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasının, geliştirilmesinin akademik başarısını, akran ilişkilerini ve gelecekteki kariyer başarılarını artırdığı inancına dayanır.

Perma Koleji’nde öğretim süreci:

  • Ders sunumu + Ders uygulamaları+ Yeni Nesil dersler ve soru çözümleri + Ödev dersi + Tekrar biçiminde planlanır.
  • Perma Koleji’nde dersler uygulamalı ve geri bildirimli şekilde işlenir.
  • Her ünitenin sonunda ölçme ve geri bildirim sınavları yapılır.
  • Öğrencilerin öğrenme yolculuğunda öğrenecekleri kazanım listesi ve kazanım listesine ait alt öğrenme alanlarının yöntem ve teknikleri öğrencilere kazandırılır.
  • Öğrenciler, öğretmenler ve veliler öğrenmeye başlamadan önce “iyi oluş”, “Psycologic Recilience” eğitiminden geçerler.
  • Öğrencilere öğrenme sorumluluğu kazandırılır. Onlara “iyimserlik”, “ “iyi oluş”, “azim”, “kararlılık”, “akış”, “psikolojik sağlamlık”“teknolojik yeterlilik” özellikleri kavratılır.
  • Konu kazanım listesi ünite ünite hazırlanıp her ünite bitiminde öğrencilere verilir. Her ünite bitiminde genel tekrarlar, genel değerlendirmeler yapılır ve bir sonraki üniteye öyle geçilir. Her ders sonunda ve uygulama derslerinde bol örnekler çözülür, öğrenciye özel öğrenme çalışması yapılır buna ek olarak akran öğretim programı uygulanır.