Okulun eğitim süreçleri öğrenci ve velilere periyodik aralıklarla paylaşılır. Yapılan planlamalar ve yürütmeler eşgüdüm içinde yürütülür ve halkla ilişkiler birimi bütün birimlerle iletişim ağı içinde olduğu gibi velilerimizle de sürekli bağlantı halindedir.