• Öğretmen Profili: Perma Koleji’nde öğretmen başarısını kanıtlamış, bulunduğu çevrede velilerin ve öğrencilerin güvenini kazanmış, azimli, çalışkan, uyumlu, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, sürekli öğrenendir.
  • Öğrenci Profili: Öğrenme ve çalışma görevinin bilincinde, kendisine, ailesine, çevresine karşı sorumlu, liderlik yapabilecek, hedeflerine odaklı, sosyal projelerde görev alabilecek, okuluna ve ailesine bağlı bireylerdir. Bütün öğrenciler çok kültürlülüğü bilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, ölçülü, dengeli bireylerdir.
  • Çalışan Profili: Perma Koleji’nde bütün çalışanlar pozitif psikoloji ve pozitif eğitim ilkelerinin birleşimi olan Perma Modeli ’ne göre eylemde bulunur ve kurumsal etik kodlara sadıktır.