Sevgi, saygı, meraklı olmak, güçlü yanlar, öznel ve psikolojik iyi oluş, karakter güçleri, azim, çalışkanlık, iyimserlik, akış, erdem, adalet, duygusal zekâ, sosyal zekâ, yaşam kalitesi, mutluluk, yaratıcılık, öz-güven, öz-değer, öz-saygı, öz-denetim, başarı, kararlılık, cesaret, sabır, şefkat, affetme, hoşgörü, öz-farkındalık, öz-eleştiri, amaçlı etkinlik, çalışma, sorumluluk, emek, ilgi, adalet, yardımseverlik, nezaket, empati.