25 yıllık bilimle dolu eğitim yolculuğundan gelen Perma Kolejine Hoş geldiniz.

25 yıllık deneyimlerimiz, araştırmalarımız ve çalışmalarımızla birlikte Perma Eğitim modelinin modern, bilimsel, pozitif yaklaşımlarıyla oluşmuş Kolejindesiniz.

Eğitim bizim için güneş gibidir. Karanlıkları aydınlatan ve tüm gençlere yol gösterebileceğimiz bir sitemler bütünüdür. Bu yolda ilerlerken dürüstlük açıklık, şeffaflık ve çalışkanlık ilkeleriyle hareket ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim çizgisinde ilerleyerek onun ilkelerini özümseyen ve aydınlık gelecek içerisinde uygulayan gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Perma Koleji’nde Perma Eğitim Modelinin içinde Mindful Öğrenmenin sekiz boyutundan yararlanıyoruz. Bu sekiz boyut öğrencilerimizin okul yaşamı içerisinde başarılı, mutlu, sağlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlar.

Perma Koleji’nde, yer alan müfredatımız ve eğitim anlayışımız, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına bağlı olmakla birlikte bu derslere ek olarak yaşam becerileri, proje üretme gibi sosyal yaşamı destekleyen ders başlıkları vardır.

Perma Koleji, öğrencilerine ortaokul ve lise hayatı boyunca kendini bulma yolunda öncülük eder ve ona kişiselleştirilmiş bir eğitim sunar.

Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birinde bulunan 8 boyutu geliştirmek için ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz.

Deneysel yaklaşıma ve Proje bazlı bir eğitime öncelik veren Perma Koleji, öğrenciyi, kendi kendine yeten ve projesini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlar. Bununla birlikte kültürel ve bilimsel faaliyetler sayesinde, teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bir ilişki kurmaya ve analitik düşünce tarzını benimsemeye yönlendirir.

Perma Koleji çeşitli projeler, eğitim amaçlı geziler, alanında uzman kişilerle buluşmalar, kurum içinde veya dışında gerçekleştirilen zengin kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla bilgiyi bir perspektife yerleştirmektir.

Her öğrencinin kendi özünü fark etmesi, insani ve kültürel değerlerden beslenmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekli olduğu alanlarda destekleme çalışmaları yapıyoruz. Böylece her öğrencinin hayalleri ışığında yürümesini ve kendini ifade edebilmesini amaçlıyoruz.

Öğrencileri küresel toplumun sorunları üzerine düşündürebilmeyi hedefliyoruz. Bireysel adımlarımızın dünyayı etkileyebilecek fikirlere dönüşebileceğinin farkındayız. Hedefimiz, okulumuzda kazandığı edinimleri günlük yaşantısına uygulayan ve bunları kendi geleceğini inşa etmek için kullanan bireyler yetiştirmektir. Böylelikle öğrenciler, hayal ettikleri bir geleceğin baş rolünü oynayacaklardır.

Perma Koleji Müdürü