Psikolojik danışmanlık: Öğrencilerin sağlıklı ve doğru karar verebilmeleri, verdikleri kararların arkasında durabilmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri konularında kendilerini ve içinde yaşadıkları dünyada düşüncelerini, duygularını anlayabilmelerine yardım etme sürecidir.

Öğrencilerin, aileleri ve kendi aralarında yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm bulmak, sorunları analiz etmek,  gerçeklikleri ile bilgi toplamak, sonuçları dikkate alarak çözüm  üretmek gibi konularda destek amacı ile görev yapar.

Çalışma konuları:

  • Doğru öğrenme süreçleri
  • Kendini tanıma süreçleri
  • Öğrenme yöntemleri, endişe, akran baskısı, özerklik, karar alma, meslek seçimi, zaman yönetimi, proje çalışmalarında doğru adımlar
  • Akademik ve bireysel takipler
  • İlgi, beceri eğilimlerini ölçen test ve anketlerin uygulanması
  • Okul dışı zamanların planlanması
  • Aile uyum çalışmaları
  • Ergenlik sorunları ve pozitif çözüm stratejileri