Perma Koleji, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı, ​ortaokul/ ​​lise kademesinden oluşan, ​​ana dilde eğitim veren, yabancı dil ağırlıklı, özel ​​karma bir eğitim-öğretim kurumudur.

Perma Koleji’ne Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayanan kurum tarafından standartları belirlenmiş yetenek testi ve mülakatlarda yeterli başarıyı gösteren öğrenciler kabul edilmektedir. Okula giriş hakkı elde eden öğrenciler bu sınavda en yüksek başarıyı elde etmiş gruptur. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimin ardından Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam etme fırsatı bulurlar.

Perma Koleji’nde eğitim Türkçedir ayrıca yabancı diller ağırlıklı İngilizce ve Almancadır.

Perma Koleji’nde öğrencilerin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerinde yüksek standartları hedeflenir ve öğrenciler bu alanlarda her zaman desteklenir. Öğretmenlerimiz, Perma Eğitim Modeli ile derslerde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek her öğrencinin yetenek ve becerilerini geliştirmeyi, onların yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmelerini amaçlar. Gelişimlerinin en sağlıklı şekilde sürmesi amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitim modeli ERD Psikoloji işbirliği ile sağlanır.

Okulumuz lider olabilecek nitelikte, özgür düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş, geniş bir dünya görüşüne sahip öğrenciler ve yurttaşlar yetiştirmeyi hedefler.