• Teknoloji/İnovasyon/Yaratıcılık,
 • Yapay zekâ
 • Robot tasarımı
 • Roket tasarımı ve çalışmaları
 • Topluma Hizmet
 • Doğa ve yaşam
 • Hayvan hakları
 • Yaşlı bakım ve dayanışma
 • Liderlik
 • Kariyer yolculuğu
 • Atık dönüşümü
 • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı yazarlık
 • Sosyolojik araştırmalar
 • Felsefi çalışmalar
 • Psikolojik araştırmalar
 • Çevre ve iklim çalışmaları
 • Öğrenci değişim programları
 • Matematik/ Fen çalışmaları