• Mükemmellik: Perma Kolejinde insan mükemmel olamaz ama bir işin en iyisini yapmak için yüksek gayret içinde olur.
  • Üstün başarı: Yüksek Akademik standartları ve kaliteli öğretim sistemiyle özgün bir eğitim modeli sunarak öğrencimize eğitim hizmeti sunmak
  • Sorumluluk: Perm Kolej’inde öğrenciler özgür olmanın getirdiği haklara ilişkin sorumluluklarını üstlenir, başta insani sorumluluklarının yanında öğrenme ve gelecek sorumluluklarını üstlenirler ve her öğretmen öğrencilerine karşı sorumluluklarını yerine getirir.
  • Çalışkanlık: Perma Kolej’inde her birey sorumluluğunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirirken azim ve çalışkan olmayı içselleştirir
  • Azimli olmak: isteğin ve sebatın derecesi, karar verilen yolda ilerlemeye yönelik gerçek bir kararlılık.
  • Denge: Perma Koleji “Yaşam becerileri, “Akademik Eğitim”, “Yabancı Dil Eğitimi” ve “yazılım, robotik ve kodlama” eğitimi arasında denge kurularak üstün eğitim hizmeti sunulur.
  • Liderlik: Perma Koleji’nde öğrenciler bulundukları okul ya da toplumda sorumluluk almak, görev almak için yarış içinde bulunur.
  • Çok yönlülük: Perma Kolejinde öğrenciler farklı düşüncelere, kültürlere, değerlere açık olan eğitim felsefesiyle öğrencilerinin başkalarının görüşlerine anlayış ve saygıyla ölçülü biçimde yaklaşımını hedefler.
  • Kendini Gerçekleştirme: Perma Koleji öğrencinin kendini tanıması, kendini gerçekleştirmesi, kendi performansını geliştirmesi veya güçlendirmesi, öğrenciyi özünden uzaklaştırabilecek frenleri, sınırları, inançları ve korkuları keşfetmeyi de gerektirir.