Anda kalmak, meraklı bakış ve anlam arayışı yaşama bağlar.