Perma Koleji felsefi ve bilimsel eğitim modeli olan özgün bir okuldur.  Bütün eğitim uygulamalarının dayandığı etik kodlar vardır. Perma Koleji etik kodları ve uygulanan modeller kaynağını insan hakları evrensel beyannamesinden, Atatürk ilkelerinden, Türk Toplumunun manevi değerlerinden ve kültüründen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen ilkelerden ve temel kanunlarından almaktadır. Geçmiş kültürel değerlerimize saygı duyuyor ve kültürümüzü geleceğe taşımak ve bilim ışığında ilerlemek üzere adım atıyoruz.

Odak noktamız öğrenciler ve onun değerleridir.

Perma Koleji’ndeöğrenciler düşünce özgürlüğüne sahiptir ve düşüncelerini özgürce savunmaları için desteklenirler. Öğrencilerin akademik başarıları beklenirken sosyal sorumluluk ve proje çalışmaları içinde olmaları da istenir. Öğrencilerin okul yönetiminde, kurullarda kendilerini temsil etmelerineözen gösterilir ve öğrencilerin görüşleri önemsenir.

  • Öğrencilerin bakış açısına, düşüncelerini dile getirmesine saygı duyarız.
  • Öğrencilerin farklı öğrenme tarzları dikkate alınır.
  • Öğrencilerin akademik başarıları öğrendiklerine/ öğrenme performanslarına göre değerlendirilir.

Perma Koleji’nde Öğrenciler öğrenmeye hazırlıklıdır:  Perma Koleji’nde öğrenciler okulun sunduğu olanakları kullanırlar ve gerek öğrenme sürecinde gerekse ilişkilerinde, herortamda kendini göreve hazır hisseder ve lider gibi görev alır.  Öğrenciler kendilerini derse hazır hale getirirler, kuramsal bilgileri bilirler, araştırmacıdırlar ve her daim kendilerini donanımlı hale getirirler.

Perma Koleji öğrencileri entelektüel potansiyeli yüksek, sabırlı, düşünerek konuşan, bilimsel düşünen, bilgi ve belgeye dayandırmadığı bir düşünceyi savunmayan bilinçli bireylerdir.

  • Analitik düşünür, düşüncesini zenginleştirir.
  • Bilgi ve beceri edinirken bilginin ona verdiği sorumluluğun farkındadır.
  • Hem ana dilini iyi kullanır hemde bir yabancı dile hakimdir.
  • Haklarını korumayı bilir ve kişisel farkındalığı yüksektir.
  • Sağlam karakterlidir. Kendi görevlerini bilir ve kendisine kimse görevini hatırlatmaz, sorumluluğunun farkındadır ve yerine getirir.

Perma Koleji’nde Denge Gözetilir: Perma Koleji’nde akademik etkinlik diğerlerinden daha zorlayıcı ve ağır gelse de sağlıklı yaşam ve ruh sağlığı çok önemlidir. Eğitim süreci içinde bir denge gözetilir ve yaşam deneyimleri, riskler, fırsatlar birer denge aracıdır.

Perma Koleji’nde Öğrenciler sorumluluk sahibidir.

Perma Koleji çağdaş standartlarda bir kurum olarak program devamını sağlamak, okuldaki her öğrenciye dünya standartlarında eğitim deneyimi sunabilmek için gerekli kaynakları sağlama sorumluluğunu alır.

Perma Koleji Öğrencileri, gerek bilim gerekse doğa ve topluma hizmet projelerinde yer alır ve buradan edindikleri deneyimler hayatlarına anlam katar ve başarılarını güçlendirir.